Hulp bij acute financiële nood

SUN helpt individuele huishoudens die te maken krijgen met urgente financiële nood, waarvoor op dat moment geen andere voorliggende voorziening beschikbaar is. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven, hulp in de vorm van een financiële bijdrage via ons Noodfonds en/of een renteloze lening via ons Sociaal Leenfonds.
 

SUN Krimpenerwaard is er voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard.
SUN Krimpenerwaard behandelt alleen aanvragen die worden gedaan door professionele hulp- en dienstverleners. Wilt u een aanvraag doen? Lees dan eerst onze spelregels bij 'Voor wie?'.

Landelijk netwerk 
SUN Krimpenerwaard maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus. Woont u niet in de gemeente Krimpenerwaard, maar wilt u toch gebruik maken van financiële noodhulp? Kijk dan op de website www.sunnederland.nl van SUN Nederland. Hulpverleners uit meer dan 100 gemeenten doen al een beroep op een noodhulpbureau.