Voor wie?

Voor wie is de financiële hulp bedoeld?
De eenmalige financiële bijdrage of de renteloze lening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Krimpenerwaard die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente. 

Wie kan aanvragen?
Alleen professionele hulpverleners, coördinatoren van een vrijwilligersorganisatie en bewindvoerders kunnen een aanvraag indienen.

Hoeveel kunt u aanvragen?
We geven hulp in de vorm van een eenmalige gift van in principe maximaal € 900,-. Uitzonderingen zijn mogelijk. Ook werken wij samen met kerken en fondsen bij aanvragen waarbij het om hogere bedragen gaat. 

We bieden ook hulp in de vorm van een sociale lening  tot € 1.750,- voor een alleenstaande of eenoudergezin en tot € 2.500,- voor een (echt)paar (met of zonder kinderen). Het gaat om een renteloze lening.

In sommige gevallen kan worden geholpen met een combinatie van gift en sociale lening.

De professional kan een aanvraag doen voor verschillende zaken. 
Een eenmalige bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • Woninginrichting
  • Huishoudelijke apparatuur
  • Levensonderhoud (boodschapbonnen)
  • Kosten voor studie of een laptop
  • Overige eenmalige kosten als een bril, vervoer, fiets, ID-bewijs, etcetera.

Een  sociale lening voor bijvoorbeeld:

  • Het samenvoegen van een aantal kleine vorderingen en daarmee meerdere incassotrajecten voorkomen.

Voorbeelden van aanvragen
Op deze pagina worden enkele voorbeelden van aanvragen bij SUN Krimpenerwaard beschreven.

Eenmalige gift en lening
De gift of een renteloze lening is eenmalig. Dat betekent dat we geen structurele of regelmatig terugkerende kosten vergoeden. Neem bij twijfel telefonisch contact met ons op voor overleg.

Beoordeling van aanvragen
Bij aanvragen die ingediend worden bij SUN Krimpenerwaard wordt gekeken of er gebruik gemaakt is van voorliggende voorzieningen en andere opties. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende regelingen. Bekijk de informatie op de website (www.krimpenerwaard.nl) van de gemeente van de inwoners waarvoor u aanvraagt bij minimaregelingen.

Hulp of advies nodig bij de aanvraag?
U kunt voorafgaande aan de aanvraag -telefonisch- contact met ons opnemen over de haalbaarheid van de aanvraag. Dat kan beide partijen veel tijd besparen. U kunt ons bellen op 06-12702613 voor overleg. Wij zijn in principe van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar en anders bellen wij binnen één werkdag terug. U kunt ook vooraf mailen naar info@sunkrimpenerwaard.nl