Over SUN Krimpenerwaard

Ontstaan

Op 16 november 2016  is Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard opgericht vanuit een tripartiete samenwerking van (lokale) overheid, fondsen/kerken en hulp-en dienstverleningsorganisaties. Vanaf maart 2017 biedt de stichting financiele noodhulp vanuit ons Noodfonds. Vanaf februari 2020 bieden wij ook sociale leningen aan..

Het bestuur

Het dagelijks bestuur van SUN Krimpenerwaard bestaat uit de volgende personen:

  • Mevrouw M. Holst -Brink - voorzitter
  • De heer M. Kuzee            - secretaris
  • De heer G.H. de Vries      - penningmeester
  • De heer H.S. Hagenaars  - lid

Zij zjn niet aan een organisatie verbonden.

Het algemeen bestuur van SUN Krimpenerwaard bestaat uit vertegenwoordigers van hulpverleningsorganisaties en van kerken/ fondsen. Op dit moment zijn dat: 

  • De heer C.J.A. Baron van Lynden
  • Mevrouw G.T. Vries
  • De heer C.P. Koole
  • Mevrouw T.C.H.H.P. van Meurs-Boom
  • Mevrouw S. van der Velden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.

Medewerker

SUN Krimpenerwaard heeft 1 medewerker in dienst. Hannie van Baren is bureaucoördinator voor 9 uur per week.

 

Beleidsplan 2021

Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop onze organisatie het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Ons beleidsplan 2021 biedt een actualisering en concretisering van onze doelstellingen met opgave van doelen en acties voor het lopende jaar.
Hier treft u het beleidsplan 2021.

Privacyverklaring

SUN Krimpenerwaard hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
Hier vindt u onze privacyverklaring.

Jaarverslagen

In ons jaarverslagen leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaar. Hier treft u onze jaarverslagen.