Doelstelling

SUN Krimpenerwaard wil urgente financiële noodsituaties van inwoners van de gemeente Krimpenerwaard helpen oplossen, daar waar (wettelijke) voorzieningen zoals de Participatiewet, niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. 

Wanneer?

We helpen mensen die een urgente financiele of materiële nood hebben. Wij kunnen zo nodig binnen 24 uur hulp bieden met een gift. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor een gift vaak het verschil betekent tussen enerzijds een uitzichtloze situatie of anderzijds nieuw perspectief en de moed om door te gaan. We bieden ook sociale leningen aan bij een urgente financiele noodsituatie. Dat doen we met name als er diverse kleine schulden zijn en waarbij we met een renteloze lening kunnen bijdragen aan het voorkomen van problematische schulden, en daarmee ook kunnen bijdragen aan het bieden van perspectief.

Waar komt het geld vandaan?

Een aantal fondsen doneert geld aan SUN Krimpenerwaard voor het Noodfonds. Dit geld is voor 100% bedoeld voor de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard met een acuut financieel probleem.

Gemeente Krimpenerwaard heeft ook geld gedoneerd voor de 'vulling' van het sociaal leenfonds.

De gemeente Krimpenerwaard subsidieert de bureaukosten.

Feiten en cijfers
  • In 2022 werden 73 aanvragen ingediend: 67 keer werd een beroep gedaan op het Noodfonds van SUN Krimpenerwaard voor een gift, en 6 keer werd een aanvraag ingediend voor een sociale lening van SUN Krimpenerwaard;
  • Ruim 79% van de Noodfonds-aanvragen wordt gehonoreerd. De niet gehonoreerde aanvragen worden afgewezen, doorverwezen of ingetrokken.
  • In totaal werd ruim 16.000 euro aan giften verstrekt in 2022;
  • Ruim 15 verschillende instanties doen een beroep op SUN Krimpenerwaard om een gift te verstekken aan een cliënt;
  • Er worden giften verstrekt voor boodschapbonnen, woninginrichting, huishoudelijke apparatuur, een fiets of vervoerskosten, een laptop, een bril, een ID-bewijs of andere voorkomende kosten. SUN biedt maatwerk.