dec
27

NIEUWSBERICHT

Verhoging maximum bedrag eenmalige gift.

Tijdens de laatste bestuursvergadering van SUN Krimpenerwaard in december 2022 is besloten het maximum bedrag van een eenmalige gift te verhogen naar € 900,00 (was € 750,00).

Door de energiecrisis, stijgende prijzen en de inflatie werd steeds duidelijker dat een gift van € 750,00 vaak niet meer voldoende is om een urgent financieel probleem op te lossen.

  

okt
05

NIEUWSBERICHT
Extra budget vluchtelingen.

Er is de komende periode (dat wil zeggen vanaf 1 oktober 2022) extra budget beschikbaar voor noodhulp aan vluchtelingen. Hulp- en dienstverleners kunnen aanvragen bij ons doen.

O
ekraïense ontheemden, statushouders en asielzoekers
Aanvragen kunnen worden gedaan door hulp-/dienstverleners voor alle vluchtelingen die in de Gemeente Krimpenerwaard verblijven. Het gaat dan zowel om Oekraïense ontheemden (gevluchte personen binnen de eigen regio, namelijk Europa), statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) als asielzoekers (vluchtelingen die een aanvraag of hoger beroep hebben ingediend voor een verblijfsvergunning).

Urgentie en perspectief
Bij toekenning van de noodhulp kijken we naar hoe urgent de nood is, maar ook of de gift perspectief biedt. We vatten de term 'urgent' hierbij ruimhartig op: het kan naast urgente noodhulp ook gaan om ondersteuning die een bijdrage levert aan een zinvol verblijf, participatie, werk, toekomst, welbevinden en een menswaardig bestaan.

Indienen via website
Hulp- of dienstverleners kunnen aanvragen indienen via onze website, de link naar het aanvraagformulier is: https://sunkrimpenerwaard.nl/aanvraagformulier
Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-12702613, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. Of stuur een mail naar info@sunkrimpenerwaard.nl 


Samenwerking met SUN Nederland 
Het extra budget voor vluchtelingen is via SUN Nederland door een landelijk fonds ter beschikking gesteld. SUN Nederland is de ontwikkelorganisatie van SUN-noodhulpbureaus. Zie voor meer informatie de website www.sunnederland.nl