Bent u professionele hulpverlener?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, kunt u een aanvraag doen via het digitale aanvraagformulier onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van de gemeente Krimpenerwaard en wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige gift of sociale lening? U kunt nooit zelf aanvragen. Uw hulpverlener kan dit wel voor u doen. Vraag uw hulpverlener of hij/zij u wilt aanmelden via het formulier bij ‘aanvragen’. Lees eerst de voorwaarden bij ‘Voor wie?’.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

 1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en deze pagina.
 2. Doe de Quick scan. Indien de Quick scan uitwijst dat de inwoner niet in aanmerking komt voor een gift, dan kunt u alsnog contact opnemen met ons bureau voor overleg.
 3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is, dan vult u het digitale Aanvraagformulier in en stuurt u zo mogelijk en nodig bijlagen mee. Het invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer inladen.
 4. U krijgt een reactie van de bureaucoördinator..
 5. Indien een gift wordt toegekend, dan wordt die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Nooit rechtstreeks aan een inwoner. Soms wel naar een beheerrekening.
 6. Altijd moet -achteraf- de factuur waarvoor de gift bestemd is, overlegd worden.

 

Privacyreglement

De privacyverklaring van Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard vindt u hier.

Voor hulpvragers met een schuld tot € 1.750,- (meerpersoonshuishoudens tot € 2.500,-). Zij kunnen met uw ondersteuning een renteloze lening aanvragen.

Het Sociaal Leenfonds helpt mensen in de gemeente Krimpenerwaard om grotere schulden te voorkomen. Humanitas en Schuldhulpmaatje helpen bij de aanvragen en kunnen indien nodig de hulpvragers financiële begeleiding bieden. SUN Krimpenerwaard beheert het fonds en regelt de financiële afhandeling.

De aanvraag

 • Vul het Aanvraagformulier volledig in.
 • Voeg de op het aanvraagformulier vermelde documenten toe als bijlage.
 • Zorg voor een complete aanvraag. Dit verkort de behandeltijd aanzienlijk.
 • Zorg voor inzicht in de afschriften van alle bankrekeningen van de cliënt (dus zowel van betaalrekening(en) als van spaarrekening(en)) van de 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Beoordeling

Humanitas Thuisadministratie en Stichting Schuldhulpmaatje bieden op vrijwillige basis ondersteuning bij  de aanvragen. Zij zien snel of de lening problematische schulden kan voorkomen. De afloscapaciteit van de hulpvrager bepaalt de looptijd van de lening met een maximum van 36 maanden.

Na akkoord

Als de aangevraagde lening akkoord is, moeten u en uw hulpvrager alleen nog de kredietovereenkomst en een machtiging voor de automatische incasso invullen en ondertekenen. Daarna is de lening beschikbaar en betaalt SUN Krimpenerwaard de openstaande nota('s). De kredietovereenkomst ontvangt u van SUN Krimpenerwaard.    

Begeleiding

Uw begeleiding voor en na de aanvraag is een essentieel onderdeel van de lening om te voorkomen dat cliënten verder in de schulden raken. Zijn er problemen met het aflossen, dan rekenen wij erop dat u ervoor zorgt dat uw hulpvrager weer aan de betalingsverplichtingen gaat voldoen. U heeft inzicht in de administratie en zorgt ervoor dat de hulpvrager de lopende verplichtingen nakomt. Wisselen van organisatie is mogelijk via een warme overdracht. SUN Krimpenerwaard ontvangt hierover altijd bericht.  

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SUN Krimpenerwaard.

Als uw cliënt tijdelijk geen of weinig geld heeft om eten te kopen.

Soms komen mensen in een situatie waarin ze tijdelijk geen of weinig geld hebben voor de eerste levensbehoeften. Bijvoorbeeld als een uitkering op zich laat wachten, omdat de instantie de uitkering eerst in het systeem moet verwerken. Voor deze noodsituaties worden door SUN Krimpenerwaard supermarktbonnen ter beschikking gesteld.

Aanvragen van supermarktbonnen kan alleen:

 • door een door SUN Krimpenerwaard erkende instantie, hulpverlenende instantie of hulpverlener,
 • als naar het oordeel van de hulpverlener urgente bijstand nodig is, dus als de cliënt niet te eten heeft, of als de omstandigheden schrijnend zijn en de aanvraag goed onderbouwd is.
 • met het


Afhankelijk in welke woonkern binnen de Krimpenerwaard de hulpvrager woont, wordt door SUN Krimpenerwaard één van onderstaande supermarkten ingeschakeld, en kunnen wij een supermarktbon klaar laten leggen.
 

                   
 

 Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SUN Krimpenerwaard.