Supermarktbonnen

Als uw cliënt tijdelijk geen of weinig geld heeft om eten te kopen.

Soms komen mensen in een situatie waarin ze tijdelijk geen of weinig geld hebben voor de eerste levensbehoeften. Bijvoorbeeld als een uitkering op zich laat wachten, omdat de instantie de uitkering eerst in het systeem moet verwerken. Voor deze noodsituaties worden door SUN Krimpenerwaard supermarktbonnen ter beschikking gesteld.

Aanvragen van supermarktbonnen kan alleen:

  • door een door SUN Krimpenerwaard erkende instantie, hulpverlenende instantie of hulpverlener,
  • als naar het oordeel van de hulpverlener urgente bijstand nodig is, dus als de cliënt niet te eten heeft, of als de omstandigheden schrijnend zijn en de aanvraag goed onderbouwd is.
  • met het

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SUN Krimpenerwaard.